BASES DEL CONCURS DE FOTOS DE L’ASSOCIACIÓ DE PATINADORS DE BARCELONA ( d'ara endavant: A.P.B.) 2014.

  • Les fotos seran de patinadors particulars o grups particulars sense al·lusió a marques conegudes o amb publicitats encobertes, (excepte el segell del professional que la realitza). No podran contenir imatges ni paraules ni postures ofensives ni discriminatòries en cap concepte. No s'acceptaran nus, ni fotos de menors sense l'autorització dels pares. Format *JPG amb la millor resolució possible.
  • Es cedeixen els drets a la A.P.B. per a la seva utilització en els mitjans de comunicació propis o utilitzats per la mateixa. No es donaran autoritzacions perquè tercers utilitzin les imatges per a publicitat. Els originals seran enviats a junta@patinarbcn.org amb i sense segell per publicar amb ambdues marques i utilitzar la imatge sense marca per part de l'associació en altres esdeveniments que consideri necessaris sense perjudici de reclamació alguna. Totes les fotos passaran a un fitxer privat de la A.P.B. que podrà ser consultat en *Galeria/Fotos de la pàgina web: www.patinarbcn.org/ca/fotos
  • La comissió estarà formada per la Junta de la A.P.B. i es decidirà la millor imatge basada en la interpretació de l'esperit associatiu i que millor ho reflecteixi.
  • Categories: A)- *Amateur i B)- Professionals. Una imatge per concursant (majors d'edat).
  • Premi: un any de quota gratis per a cada triat.
  • Data de tancament de concurs: 20/12/14. Data d'elecció: 22/12/14. Data de publicació i lliurament de premi: 26/12/14 (abans de la ruta del dia esmentat)