Info Rutes

 

L'Associació de Patinadors de Barcelona organitza tots els divendres rutes de patins pels carrers de la nostra ciutat.
 
DESCRIPCIÓ DE LES RUTES
 
- Les rutes són gratuites i de lliure accés per a qualsevol patinador.
- El punt de trobada on es concentren els patinadors abans de la ruta es troba davant del Centre de la Vila al carrer Salvador Espriu 61, (Vila Olímpica) independentment de la ruta que toqui aquella setmana.
- Són rutes oficials amb el permís de la guàrdia urbana i l'Ajuntament guiades per un grup "stoppers", voluntaris vestits amb armilles reflectants que col.laboren en el correcte desenvolupament de la ruta.
- És necessari poder mantenir un ritme mínim i saber girar i frenar correctament per a poder seguir les rutes amb seguretat
- Inclouen una assegurança de responsabilitat civil a tercers per als socis sempre que es respectin les normes establertes.
- La longitud varia entre els 14 i 20 kilòmetres i el nivel de dificultat és mig.
- La duració de la ruta volta les 2 hores a ritme mig i aproximàdament a meitat de la ruta es fa una paradeta d' uns 5 minuts per tal que la gent pugui descansar.
 
FUNCIONAMENT DE LA RUTA DEL DIVENDRES
 
1.- Les rutes comencen a les 22:30h des del Centre de la Vila, al carrer Salvador Espriu 61.
2.- Durant la ruta, l'equip de Stoppers voluntaris amb armilles reflectants duen la ruta. Seguim les seves indicacions:
3.- Els Stoppers amb armilla de color groc tallen els carrers al pas del cap i cua del grup. Per a això disposem del permís de Tràfic, l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana.
4.- Normalment es circula per la dreta deixant el costat esquerre lliure per a que els stoppers grocs que tallen el trànsit puguin remuntar el grup.
5.- Els Stoppers amb armilla de color taronja delimiten el cap i la cua del grup.
 
ÉS MOLT IMPORTANT:
--> No sobrepassar als Stopper de cap del grup de color taronja, ja que són ells (i no els altres) qui guien i marquen les sortides del grup. Una condició imposada per l'ajuntament per a poder tallar els carrers és mantenir el grup organitzat i compacte.
--> No romandre darrere dels Stoppers de cua, de color taronja ja que marquen el ritme mínim, i al seu pas es deixen de tallar els carrers.
 
6.- Aixequem els braços per a aturar-nos i per avisar de qualsevol perill al terra (aigua, rails, mal asfalt).
7.- Vigilem sempre al creuar un carrer, la seguretat de circular en patins depèn de tots.
8.- I a gaudir amb seguretat cada divendres!
 
ESQUEMA DE LA RUTA
 

Esquema de la Ruta de Viernes