NORMES D'ÚS DE LA PÀGINA DE FACEBOOK

Els administrador i moderadors del Facebook de la APB, posen en coneixement dels usuaris del grup APB – Associació de Patinadors de Barcelona les següents normes pel bon us i funcionament del seu mur.

  • Qualsevol persona és lliure d’expressar la seva opinió, sempre que no es falti al respecte de cap usuari.
  • Tot tipus de comentaris sobre el món dels patins, vídeos, referències, ajudes son benvingudes.
  • L’APB és una associació amb l’objectiu de fomentar el patinatge, i com tal es pretén promoure-ho a través de aquest espai en Internet.
  • Les crítiques constructives son benvingudes, sempre amb afany de millora el funcionament de qualsevol de les àrees de l’associació.

Es penalitzarà amb l’expulsió del grup aquelles persones que incompleixin les següents normes:

  • No es permetran insults, menyspreus, o amenaces. Ja siguin directes o indirectes utilitzant el sarcasme, la ironia, etc ...
  • No es permet missatges que el seu contingut tinguin ànim de lucre (empreses, negocis, webs privades, etc...)
  • Serà penalitzat entorpir la feina dels col·laboradors de l’APB, que dediquen gratuïtament el seu temps.
  • Queden prohibides les referències a ideologies polítiques o religioses, així com qualsevol tipus de vexació sexual o racial.
  • Tampoc es permetrà la autopublicitat personal en el mur. L’APB no és una web de contactes.
  • No està permès l’ utilització de perfils falsos, o l’ús de perfils de terceres persones per publicar contingut.

L’incompliment d’aquestes normes serà motiu d’avís per part dels administrador/moderadors als usuaris, i es procedirà a l’eliminació del post en qüestió. Es farà efectiva l’expulsió si les persones que encara que hagi sigut avisada persisteix en el seu comportament.

Atentament

Junta Associació de Patinadors de Barcelona.