Senyalització i avisos en les rutes

Frenar i aturar

Marcar un gir

Senyalització d'un perill en algun costat

Avisar és de tots